Op deze pagina staan de details van uw huidige huurcontract(en). 

Contractgegevens

Huurcontract {{selectedOvereenkomst.eenheid.omschrijving}} {{selectedOvereenkomst.identifier}}
Straat & Huisnummer {{selectedOvereenkomst.eenheid.adres.straatnaam}} {{selectedOvereenkomst.eenheid.adres.huisnummer}} {{selectedOvereenkomst.eenheid.adres.huisnummerToevoeging}}
Postcode & Woonplaats {{selectedOvereenkomst.eenheid.adres.postcode}} {{selectedOvereenkomst.eenheid.adres.woonplaats}}
Begindatum {{selectedOvereenkomst.begindatum | date: "shortDate"}}
Einddatum {{selectedOvereenkomst.einddatum | date: "shortDate"}}
Contractsoort {{selectedOvereenkomst.soort}}
{{selectedOvereenkomst.hoofdhuurder.soort}} {{selectedOvereenkomst.hoofdhuurder.relatie.zaakRelatieTitel}}
Geboortedatum {{selectedOvereenkomst.contractanten[0].relatie.geboortedatum | date: "shortDate"}}
IBAN {{IBAN}} De ingevoerde IBAN is niet correct. IBAN is een verplicht verplicht
Betaalmethode
{{ selectedOvereenkomst.betaalgegeven[0].incassowijze }} Betaalwijze veranderen naar Automatisch Incasso

Medecontractant(en)

{{contractant.soort}} {{contractant.relatie.zaakRelatieTitel}}