Ga naar de inhoud

Cocon Wonen is een klantgerichte organisatie die streeft naar woonomgevingen waar bewoners prettig en veilig kunnen wonen tot op hoge leeftijd.
In 2019 en in 2023 is er een bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden.
De resultaten treft u hieronder aan.

Ondanks onze inzet kunnen er zaken misgaan. Daartoe is Cocon Wonen aangesloten bij de Klachtencommissie Woningbouwcorporaties Regio Utrecht.
U kunt bij de Klachtencommissie terecht als u vindt dat Cocon Wonen uw klacht niet goed heeft afgehandeld.
U moet wel altijd eerst uw klacht schriftelijk bij Cocon Wonen hebben ingediend (per brief of mail). Cocon Wonen moet namelijk eerst de kans krijgen om de klacht zelf op te lossen. Bent u niet tevreden over hoe Cocon Wonen uw klacht afhandelt? Dan kunt u bij de Klachtencommissie terecht. Dit kan alleen schriftelijk.

Als de Klachtencommissie de klacht in behandeling neemt, dan krijgt u een uitnodiging voor een bijeenkomst.
Hierbij wordt ook iemand van Cocon Wonen uitgenodigd. De Klachtencommissie probeert tijdens de bijeenkomst vaak te bemiddelen.

Lukt dit niet? Dan schrijft de Klachtencommissie een advies aan de directeur bestuurder van Cocon Wonen. Het advies kan 3 uitkomsten hebben:

  • uw klacht is gegrond = u hebt gelijk gekregen
  • uw klacht is ongegrond = u hebt geen gelijk gekregen
  • uw klacht is gedeeltelijk gegrond = u hebt voor een deel gelijk gekregen, maar niet op alle punten.

De directeur bestuurder is niet verplicht om het advies over te nemen. Er moet wel een goede reden zijn om van het advies af te wijken.